Works > Pleshka-Birobidzhan, 2016

Alekseev-Platz, acrylic on wood, 6x24
Alekseev-Platz, acrylic on wood, 6x24
2016